Hernia

Een hernia is een uitstulping van de tussenwervelschijf. De tussenwervelschijven bevinden zich tussen de wervels. Ze bestaan uit een zachte kern met daaromheen een wat hardere rand en stellen ons door middel van schokabsorptie in staat om soepel te bewegen. Door onder andere een slechte houding, zwaar werk, veel zitten of een verkeerde belasting van de rug kan de hardere rand van de tussenwervelschijven beschadigd raken. Tijdens het absorberen van schokken wordt de druk niet meer goed opgevangen waardoor de zachte kern ter plekke van de beschadigingen uitpuilt. De uitgepuilde tussenwervelschijf kan vervolgens gaan drukken op de omliggende structuren, waaronder de zenuw.

Ischias
Wanneer er druk wordt uitgeoefend op de zenuw die vanaf de rug het been inloopt. spreekt men van een ischias. Ischias is een zenuwpijn die begint in de rug en via de bil doorloopt tot in het been of de voet. De druk op de zenuw kan veroorzaakt worden door een uitpuilende tussenwervelschijf, maar ook door spanningen in de spieren van de lage rug en het bekken, irritatie van de rug en bekkengewrichten, wervelkanaalvernauwingen en artrose. 

Indien de oorzaak de uitpuilende tussenwervelschijf is dan wordt ook daadwerkelijk gesproken van een hernia. In alle overige gevallen wordt gesproken van ischias.

Klachten
Een hernia veroorzaakt rugpijn en de pijn kan uitstralen naar de benen. Ook tintelingen of een doof gevoel in het been of naar de voet kunnen wijzen op een hernia. Daarnaast kan bij het verergeren van de klachten krachtsverlies van de beenspieren optreden. De pijn kan constant aanwezig zijn of is van stekende aard. De klachten worden verergerd door bewegingen als niezen, hoesten en tillen en bukken. 

Onderzoek en behandeling
Met behulp van het vraaggesprek en het lichamelijk onderzoek kijkt de chiropractor of de klachten afkomstig zijn van een hernia of dat er sprake is van een andere oorzaak. De behandeling van een hernia bij de chiropractor is er op gericht om het herstelproces te bespoedigen en de pijnklachten te verminderen. Daarnaast zal er met behulp van oefeningen gewerkt worden aan een betere houding om de druk op de tussenwervelschijf te verlagen.